Home » Historie

Van zangvereniging naar toneelvereniging

Het moet op een mooie zomeravond in 1900 zijn geweest dat de leden van werkliedenvereniging HARMONIE, wonende in de Harmoniestraat, Appingedam het idee kregen dat ze wat meer gezamenlijke activiteiten moesten organiseren. Zo werd er o.a.  een heuse zangvereniging opgericht op 18 oktober 1900 die in de 50’er jaren ruim 60 leden telde. De repetities werden zeer goed bezocht en aan optredens geen gebrek. Helaas zijn er geen notulen van de beginjaren; deze zijn tijdens de oorlog teloor gegaan door brand.

 

Toen echter de TV zijn intrede deed en velen zo’n kijkapparaat hadden aangeschaft werden de repetities toch minder goed bezocht Als dan ook nog TV soapseries als Peyton Place in de jaren 1964 tot medio 1969 door de Nederlandse televisie werd uitgezonden, liep het ledental snel terug. Inmiddels was er ook een toneelgroepje opgericht binnen de zangvereniging. Als er uiteindelijk een 9-tal leden overblijven wordt besloten om de zang activiteiten definitief te stoppen en verder te gaan als toneelclub.

 

De eerste notulen van een jaarvergadering van toneelvereniging Harmonie dateren van 24 juni 1965 en op 5 september 1978 stapt het toenmalig bestuur naar de notaris om de statuten en huishoudelijk reglement notarieel vast te leggen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb